Úvod
        Obecní úřad
         Základní údaje
         Složení úřadu
         Znak a vlajka obce
         Rozpočet obce
         Závěrečný účet obce za rok 2016
         Závěrečný účet obce za rok 2014
         Závěrečný účet obce za rok 2015
         Číslo BÚ a VS pro platby převodem
         Úřední deska
         Vyhlášky a nařízení obce
         Směrnice obce
         Zásady - věcná břemena
         Usnesení Rady obce
         Územní plán obce
         Povinně zveřejňované informace
         Žádost o povolení kácení dřevin
         Kanalizace
         Operační plán zimní údržby
         Dopravní obslužnost
         Hydrometeorologické údaje
         Výroč. zpráva o poskyt. informací
         ePodatelna
         Zákony
        Rozpočty PO
        Zastupitelstvo obce
        Sběrný dvůr
        Školská zařízení
        Historie obce
        Kronika obce
        Ohlašování pálení
        Fotogalerie obce
        Pohlednice obce
        Knihovna
        Spolky a sdružení
        Víceúčelové a dětské hřiště
        Firmy a obchody
        Zrealizované akce
        Přívoz přes Vltavu
        Vyhledávač firem v naší obci
        Turistický portál Mělnicka
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou
Program kina Vltavan:

Program kina není momentálně k dispozici.
Program kulturních akcí:

Středa 25.10.2017 09:00
Divadlo pro MŠ a ZŠ

Pátek 27.10.2017 16:30
Muzikál Muž se železnou maskou

Sobota 28.10.2017 15:30
DĚTSKÝ KARNEVAL

                         582448Obec Lužec nad Vltavou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
>> Obecní úřad > Číslo BÚ a VS pro platby převodem

Účet a variabilní symbol pro platby převodem z BÚ

Účet obce Lužec nad Vltavou: 156085522/0300, jako VS použijte číslo Vašeho domu.

Prosíme o oznámení platby mailem, telefonem apod.,

 

na Obecním úřadu za platbu obdržíte známku na popelnice.

 

Platby rok 2017

  Odpad            1 osoba                700,-- Kč/rok   není žádná sleva

                                                                                                                                                                                

 

Stočné        1 osoba              1200,-- Kč/rok,  není žádná sleva

    

 

 

  Pes              rodinný dům      100,- Kč/ rok,   bytový dům    600,-- Kč

        sleva  důchodci v rodinném domě    platí  60,-- Kč

                  důchodci v bytovém domě    platí  200,--


(c) 2011 - Lužec nad vltavou | Developed & design by TOPLINE.CZ